Zverejnené 01.12.2023,
Od 1. decembra 2023 má Miestna knižnica Petržalka zmenu na poste vedenia knižnice.
PhDr. Kataríne Bergerovej, ktorá zastávala funkciu riaditeľky od júna 2011, ďakujeme za jej dlhoročnú prácu a prajeme jej veľa zdravia, spokojnosti a príjemných chvíľ s rodinou na dôchodku.
Starosta Mestskej časti Bratislava Petržalka Ing. Ján Hrčka poveril vedením petržalskej knižnice PhDr. Libušu Jaďuďovú.
Novej poverenej pani riaditeľke prajeme vo funkcii veľa energie, pozitívneho myslenia, zdravia a zaujímavých inšpiratívnych projektov, ktoré budeme môcť pod jej vedením realizovať.