Zverejnené 20.12.2023,

Milé naše čitateľky a milí naši čitatelia,

prijmite od nás tri vianočné pomyselné oriešky, ktorými chceme vyjadriť naše spoločné poďakovanie. ⭐️

🥜 Prvý oriešok – ĎAKUJEME, že využívate všetky knižničné služby, ktorými sú vypožičiavanie kníh/časopisov/novín priamo na pobočkách, vypožičiavanie elektronických kníh, prístup do detskej čitárne KUBO, využívanie obnoveného hudobného štúdia, donášku kníh priamo na adresu, využívanie biblioboxov na vrátenie kníh, rezervácie a objednávania kníh.

🥜 Druhý oriešok – ĎAKUJEME, že navštevujete naše podujatia, akcie, divadielka, výstavy, workshopy, premietania filmov, vzdelávacie programy, čítačky, hudobno-literárne podujatia, krúžky, literárny klub, knižný klub, burzy kníh a zúčastňujete sa našej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

🥜Tretí oriešok – ĎAKUJEME, že je knižnica dôležitou súčasťou vášho života, vašim obľúbeným miestom. Teší nás, že sa naše kolegyne a kolegovia sa stali vašimi knihovníčkami a knihovníkmi, s ktorými radi hovoríte, ktorí vám vedia poradiť aj pomôcť.

🥜🥜🥜 Bez vás, našich čitateliek a čitateľov všetkých vekových skupín, od bábätiek v kočíku až po ľudí v zrelom veku, by nemala naša snaha a služby celospoločenskú hodnotu. V tomto roku sa vás do knižnice zaregistrovalo takmer 9 400 a našu knižnicu ste v rámci výpožičiek a návštevy podujatí navštívili takmer 110 000-krát. Každý z vás navštívil petržalskú knižnicu priemerne 12-krát v tomto roku.

ĎAKUJEME Mestskej časti Bratislava Petržalka, nášmu zriaďovateľovi, za finančnú podporu a pomoc pri realizácii rekonštrukcie knižnice Vavilovova 26, podpore veľkých projektov a literárnej súťaže, propagáciu našich podujatí a možnosti byť súčasťou kultúrno-spoločenského života v Petržalke.

ĎAKUJEME našim partnerom, spoluorganizátorom podujatí a dobrovoľníkom.

Radi by sme vám zapriali príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov v zdraví, v láske, v rodinnej pohode a pokoji. 🎄