Zverejnené 24.01.2024,
Knižnica to nie je tiché, mŕtve miesto plné kníh.
Knižnica je dynamický priestor, ktorý ožíva prostredníctvom svojich čitateľov a návštevníkov. Vďaka Vám, bola aj v roku 2023 miestom stretávania sa, výpožičiek, podujatí a socializovania sa.
VĎAKA ZA PRIAZEŇ.