Zverejnené 22.05.2024,
V minulom týždni petržalská knižnica prezentovala svoju stratégiu tvorby podujatí a knižnej akvizície na odbornom seminári o kritickom myslení a vzdelávaní dospelých, v rámci ktorého sme dostali pozvanie na panelovú diskusiu, ktorú realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania a Národná podporná služba EPALE Slovensko.
Účastníkmi diskusie boli: Mgr. Zuzana Panczová, PhD. zo SAV, Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD. z pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Martin Dobeš z EPALE ČR a PhDr. Libuša Jaďuďová a Mgr. Viera Némethová z petržalskej knižnice. Moderátorkou diskusie bola Ing. Ivana Studená, PhD. zo SAV.
Druhým podujatím bol seminár “ Nechaj ma, nech sa môžem báť“, ktorý bol realizovaný v rámci Dní detskej knihy 2024, ktorých organizátorom bola Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti.
Kolegyňa Viera Némethová na seminári predniesla príspevok “ O tom sa čítať nebojím/ strach a smrť v detskej literatúre“