: Bainton, R. H.: Luther : život a dielo reformátora

Životopis predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností nielen cirkevných, ale aj celosvetových dejín. Je to príbeh človeka, ktorý podnietil veľké masy ľudí v celej Európe hlbšie rozmýšľať nielen o otázkach viery a osobnej zbožnosti, ale aj o hodnotách, na ktorých neskôr celé generácie budovali modernú západnú civilizáciu.