: Bonilla, Rocio: Ďakujem : Príbeh susedov jednej ulice = Thank you : The Story of a Neighbourhood

Rozprávkový príbeh v dvojjazyčnom vydaní o tom, ako si susedia k sebe našli cestu  a tým sa od základov mení aj ich vzťah.