: Borušovičová, Eva: Dokonalé dieťa

Príbeh pre deti o tom, že dokonalé je nepriateľom dobrého, ale kým to nevyskúšame, nevieme tomu uveriť. V tomto príbehu vystupujú: Filip, ktorý je zrazu dokonalý, jeho sestra Danka, ktorá vie pozorovať a má detektívne schopnosti, a ich mama s tatom, ktorí sa snažia byť obstojnými rodičmi, čo im sily stačia. Našťastie je tam aj kamarátka najlepšia na svete, pani Šťastná z prízemia, pán Nešťastný zo siedmeho poschodia a jeden celkom netypický vynálezca.