: Končitíková, Gabriela: Inspirace Baťa: jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati

Kniha prináša nový pohľad na filozofiu Baťa a ukazuje, ako začať s budovaním seba samého, zmenou životných postojov i vnímanie sveta, podľa baťovských princípov. Príjemným  osviežením je jeho zásad desatoro, krátke príbehy, v ktorých spoznáte jeho pravú tvár.