: Brems, Christiane: Dětská psychoterapie a poradenství

Pre dospelých

Autorka v komplexom sprievodcovi pripravuje detských psychoterapeutov a poradcov pre prácu s deťmi. Upozorňuje na príspevky vývojové a interpersonálne teórie, teórie rodinných systémov a selfpsychologické školy a jasným a stručným spôsobom integruje jadrové prvky všetkých týchto prístupov. Zdôrazňuje potrebu intenzívneho posudzovania, ktoré má predchádzať konceptualizácii a plánovaní liečby, aby to boli potreby každého dieťaťa a rodiny, ktoré budú diktovať liečebné techniky.