: Brouwers, J.: Drevo

Spoločenský román s Eldertom Hamanom, ktorý prichádza do limburského františkánskeho kláštora ako učiteľ nemčiny a neskôr pod nátlakom vstúpi do rádu. Je svedkom psychického, fyzického a sexuálneho násilia, ktorého sa dopúšťajú mnísi na žiakoch. Jeho hlavným protihráčom je Mansuetus, mních s fašistickou minulosťou, ktorý sa ho ako nepohodlného svedka pokúsi odstrániť.