: Bugalová, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Predkladaná práca je sumarizáciou dlhodobejšieho výskumu venovaného hudobným dejinám mesta Trnava a osobnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského. Zaoberá sa hudobno-kultúrnymi tradíciami mesta a v pokračovaní tradícií v nových historických podmienkach  a tiež informácie o hudobnej tvorbe Schneidera-Trnavského.