: Cohen, Robin: Sťahovanie ľudstva : od praveku až po súčasnosť

Kniha sa zaoberá históriou medzinárodnej migrácie a ponúka kvalifikovaný pohľad na jeden z prvotných ľudských inštinktov. Ak je migrácia stará ako ľudstvo samo, prečo v súčasnosti nadobudla politický význam? Prečo ľudia vôbec migrujú? Kam smerujú, v akom počte a prečo? Všetky tieto otázky skúma jeden z najuznávanejších britských vedcov, ktorý sa venuje migrácii.