: Frith, Alex: Politika pre začiatočníkov

Pre deti Pre mládež

Populárno-náučná kniha pre deti o základných politických princípov. V knihe nájdeš odpovede na otázky týkajúce sa politiky: Čo sú to zákony? Čo je to parlament? Čo robia králi a kráľovné? Kto platí nemocnice a cesty? Môžem veriť médiám? Kto rozhoduje, čo je legálne? Ako jednotlivé krajiny spolupracujú?