: Galierik, Tomáš: Filmové miesta

Nakrúcanie filmov,  filmové kulisy sú prechádzkou po mestách, dedinách, horách i dolinách, kde sa nakrúcali viaceré slovenské a zahraničné filmy. Obsahuje vybrané filmové diela a osobnosti filmu vo vzťahu k miestam ich nakrúcania.