: Garett, Bradley: Bunker : Bilding for the end times

Pre dospelých

Mrazivý a prezieravý pohľad na „prepperské“ komunity po celom svete, ktoré stavajú bunkre proti možnej apokalypse. Ľudia po celom svete, ktorí majú predsudky podporované prepuknutím chorôb, zvyšujúcou sa nefunkčnosťou vlád, narúšaním kritickej infraštruktúry, jadrovým vývojom a zrýchľujúcou sa klimatickou krízou, reagujú na celom svete predvídateľne – blokovaním. Kniha je reflexiou našej doby znepokojenia a strachu, ktorá prináša našu dobu do nového a ostrejšieho zamerania.