: Godár, Vladimír: Mikuláš Moyzes v úvahách a premenách času

Snahou editora bolo sústrediť do jednej publikácie premeny reflexie spätej s osobnosťou a tvorbou Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) v čo najväčšej šírke, pri príležitosti 150. výročia narodenia. Východisková pozícia hudobného skladateľa – uhorského organistu, cirkevného hudobníka sa postupne menila na slovenského pedagóga a skladateľa. Celok dopĺňajú dôležité informačné zoznamy.