: Hambálková, Mária: Manažment obchodnej firmy

Pre dospelých

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť čitateľov s jednotlivými prvkami, metódami, postupmi či témami zaoberajúcimi sa problematikou obchodných firiem v snahe budovania ich komplexnej konkurencieschopnosti na rozvíjajúcich sa domácich i zahraničných trhoch.