: Hargašová, Ľ.: Naši a svetoví

Rozhovory s úspešnými Slovákmi z rôznych oblastí, ktorí sa presadili vo svete.