: Harkotová, Stanislava: Ešte sme nezomreli : Príbehy z vojnovej Ukrajiny 2013 – 2022

Na komplexné zhodnotenie dejinných udalostí, ktorých sme priamymi svedkami, si ešte budeme musieť počkať. Viac svetla i objektivity prinesú až ďalšie generácie historikov. My ako pozorovatelia vojny odohrávajúcej sa kúsok od našich domovov však môžeme urobiť jedno- zmeniť status pasívnych svedkov, pochopiť a pomôcť našim susedom.