: Hvizdová, Eva: Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách

Cieľom monografie je poukázať na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente malých a stredných podnikov so zameraním na tradičné a ľudovoumelecké remeslá.