: Ivan Pavlov: Andragogické poradenstvo

Autor poukazuje na teoretické východiská problematiky na základe interdisciplinárneho prístupu a  konceptualizuje model poradenstva dospelým v učení vo výkonu profesie.