: Jónásová, A.: Ženy rodu Esterházyovcov

Pre dospelých

Monografia prináša genealogicko – historickú sondu do ženskej časti rodu Esterházyovcov. Prieskum genealogických prameňov podáva 311 personálnych hesiel manželiek a dcér, ako aj zaujímavé informácie o ich postavení v rodine.