: Kapalková, Svetlana; Mičianová, Ľudmila: Stratený šál : príbeh na rozvoj reči

Pre deti

Príbeh o Hugovi, ktorý stratil šál v záhrade. Cieľom je pomôcť efektívne rozvíjať reč dieťaťa. Slovná zásoba a vety sú vytvorené tak, aby im deti rozumeli. Kniha je určená pre všetkých maličkých, ktorí práve tvoria rozvité vety, učia sa predložky a spoznávajú významy prídavných mien. Knižka je zároveň vhodná aj pre prvočitateľov, ktorí ju zvládnu prečítať už samy.