: Kerekesová, K.: Websterovci : príbehy zo siete

Pre deti

Rozprávkový príbeh o pavúčej rodinke Websterovcov, ktorá žije na najvyššom poschodí v útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni.