: Kijaba, Peter: Kontraktor

Pre dospelých

Autor odkrýva tabu Francúzskej cudzineckej légie a tvrdých výcvikov, ktorými prešiel, aby mohol pôsobiť v rôznych častiach sveta na nebezpečných misiách. Všadeprítomnú hrôzu a bezcitnosť opisuje tak živo, že čitateľ sa ocitne uprostred Port-au-Prince zrovnaného so zemou.