: Klaus, V.: Zničí nás klima nebo boj s klimatem

Pre dospelých

Súboj klimatického alarmizmu s myšlienkami ľudskej racionality a slobody vo sfére vedy, ekonomiky, politiky i vzdelaní, ale aj dôsledky tohto súboja v spoločenských súvislostiach.