: Klosterman, Chuck: Deväťdesiate roky

Panoramatický pohľad na koniec dvadsiateho storočia a zároveň koniec čias, keď sme ešte ovládali technológie my a nie ony nás. Deväťdesiate roky opisujú vzostup internetu, popkultúrne fenomény, ale aj spoločenské zmeny týkajúce sa rasy, triedy či sexuality. Analyzuje politické škandály, či predvolebné kampane, no neopomína ani masaker na strednej škole, či rôzne procesy.