: Kňaze, I.: Myslenie zvierat

Pre deti

Strhujúce príbehy z pozorovania zvierat vo voľnej prírode doplnené autentickými farebnými fotografiami a svoje poznatky autor konfrontuje s najnovšími zisteniami zoologickej vedy.