: Kociová, K.: Základy fyzioterapie

Pre dospelých

V publikácii sú zhrnuté základné fyzioterapeutické postupy a metódy pohybovej liečby, ale aj historický vývin fyzioterapie na Slovensku, ako aj stručný opis ostatných zložiek liečebnej rehabilitácie.