: Košková, H.: Mlynárske povesti

Pre mládež

Tradičné mlynárske remeslo už vymrelo, no o mlynoch a mlynároch zostalo veľa príbehov, piesní, prísloví a porekadiel. Dozviete sa veľa  zaujímavostí a príbehov spojených s mlynárskym remeslom.