: Koudelková, Š.: Posunkuj so mnou : základná posunková zásoba pre deti so sluchovým postihnutím

Pre dospelých

Farebný obrázkový slovník posunkového jazyka, ktoré sú využiteľné pre deti so stratou sluchu na začiatku ich výchovy a vzdelávania.