: Krajčír, Lukáš: Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností

V publikácii  autori prezentujú svoje pohľady na kľúčové udalosti, inštitúcie, orgány a osobnosti časovo spojené s rokom 1919 a priestorovo s územím Slovenska. Zámerom vybratím kľúčových a nepochybne oslovujúcich tém chceli poukázať na neraz komplikované a pritom často zložité cesty Slovenska a slovenskej spoločnosti k oslobodeniu a demokratizácii.