: Kunc, Josef: Rekonstrukce elektroinstalace

Pre dospelých

Aj elektroinštalácia starne a je potrebné ju modernizovať a to nielen z hľadiska platných vyhlášok a predpisov, ale aj z hľadiska užívateľského komfortu. Publikácia rieši jednotlivé postupy a prvky, ktoré je pri práci nutné použiť najmä z hľadiska stavby a rekonštrukcie.