: Lasicová, Hana: Všetko o mojom otcovi

Dcéra spomína na svojho milovaného otca a jej dojímavá zbierka ponúka intímny portrét známej osobnosti aj verejnosti. Sú upravené a obohatené o nové, dosiaľ nezverejnené odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty a ukážky scenárov či literárnej tvorby.