: Leikert, Jozef: Ukradnutá mladosť

Skutočné príbehy a osudy študentov v koncentračnom tábore Sachenhausen,  ktorí našli v sebe silu žiť. Zaznamenáva ich osobné príbehy, prostredníctvom ktorých prináša reálny obraz o pomeroch vládnucich v táboroch. Memento, ktoré nám bude pripomínať, čoho sú ľudské bytosti schopné urobiť jeden druhému.