: Macháček, M.: Gustáv Husák

Pre dospelých

Kniha mapuje detstvo, mladosť, zapojenie sa do protifašistického odboja, politickú dráhu po roku 1948, pád, uväznenie a osudy do roku 1968. Nevyhýba sa ani súkromnému životu a charakteristickým povahovým rysom tohto významného politika.