: Mario Escobar: Osvienčimská uspávanka

Pre dospelých

Skutočný príbeh Helen, Nemky – zdravotnej sestry. Prikážu jej pracovať v nemocnici, ktorú má pod dohľadom sám Dr. Mengele. Nerobí si žiadne ilúzie o Mengeleho zámeroch, ale súhlasí, keď jej prikáže organizovať dennú starostlivosť a školu pre rómske deti v tábore. Za každú cenu sa snaží ochrániť deti, ktoré jej boli zverené. Román Osvienčimská uspávanka demonštruje moc ľudskej obetavosti v podmienkach, keď sa zdá, že všetka nádej pohasla.