: McKee, D.: Elmer

Pre deti

Rozprávkový príbeh o malom slonovi hýriacim farbami, a tak nečudo, že sa mu ostatné zvieratá posmievajú. Je mu z toho smutno. Pokúsi sa to zmeniť… Ako to dopadne?