: Medvecká, Mária: Na sklonku dní : vzájomná korešpondencia

Vydanie vzájomnej korešpondencie medzi akademickou maliarkou Máriou Medveckou, rusistom Júliusom Rybákom a lekárom Pavlom Straussom z posledných štyroch rokov jej života, ktoré rozrušuje jej ideologický deformovaný obraz. Korešpondencia má vysokú literárnu, historickú a estetickú úroveň.