: Mičev, Stanislav: Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny

Zborník predstavuje najnovšie štúdie 23 slovenských a zahraničných historikov k téme rokov 1944-1945. Autori obsiahli široké spektrum pohľadov na dejinné udalosti tohto turbulentného obdobia, od veľkých bitiek po osudy jedného človeka v danom období.