: Mintalová-Zubercová, Zora: Zdravia, šťastia vinšujeme

Populárno-náučná kniha predstavuje najdôležitejšie sviatky a zvyky všetkých štyroch ročných období prerozprávané pre deti a aj špeciálne kapitoly narodenie, svadba a smrť, pretože aj to patrí k životu.