: Muller, Gerda: Rok zo života veľkého duba

Rozprávka zobrazuje život veľkého duba v každom ročnom období, ktorý je skrýšou pre hrajúce sa deti, domovom pre zvieratká aj pomocníkom húb a rastlín v okolí.