: Novota, Michal: Hey, Slovaks!

Pre dospelých

Reportážna cesta, ktorej cieľom bolo zmapovať aktuálny stav slovenskej Ameriky sto rokov po vzniku Česko-Slovenska, o ktorý sa do veľkej miery zaslúžili naši vysťahovalci za oceánom. Autori išli po stopách potomkov slovenských migrantov z 19. a 20. storočia, ktorí v USA vytvorili silnú komunitu, najmä v štátoch Pennsylvánia, Ohio, New Jersey a New York.