: Papuga, Ján: Kompendium slovenčiny : príručka pre žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov vyučovania slovenského jazyka

Pre dospelých

Množstvo užitočných informácií a rád, poskytuje pomoc, ako sa orientovať v jazykovom texte a v úskaliach gramatiky nášho jazyka.