: Pernes, Jiří: O trůn a lásku : dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d’Este

Pre dospelých

Pútavo napísaný životopis približuje osudy, politické názory, ale aj ľudskú stránku arcivojvodu a následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este.