: Průšová, J.: Vznik a vývoj písma

Pre dospelých

Ucelený prehľad vývoja rukopisného písma od najstarších písomných sústav až po súčasnú kaligrafiu.