: Rachmanovová, A.: Továreň na nového človeka

Román dokumentujúci jedno obdobie ruských dejín alebo sociológiu sovietskeho Ruska. Životné osudy žien, mužov a detí, ktoré sa odvíjajú na pozadí industrializácie, kolektivizácie a čistiek. Na troskách starého režimu vzniká nový človek.