: Rosenberg, Marshall B.: Nenásilná komunikace : řeč života

Pre dospelých

Koncept nenásilnej komunikácie, ktorý predstavuje ucelený výcvik v komunikácii je založený na počúvaní seba i partnera, ochote vnímať potreby a pocity vlastné i druhého.