: Růžičková, Marie: Učíme se českou znakovou řeč : společná učebnice pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Učebnica posunkovej reči pre deti predškolského veku a ich rodičov. Obsahuje cez 700 najzákladnejších pojmov. Autorka vedie rodičov krok za krokom a dáva im návod, ako komunikovať so svojim nepočujúcim dieťaťom, ako budovať jeho reč, rozvíjať jeho myslenie aj vzájomný vzťah.