: Schätzing, Frank: Zachráňme našu planétu!

Ešte nikdy sme neboli vystavení toľkým potenciálnym rizikám ako dnes. Najväčšou hrozbou pre nás stále ostáva zmena klímy a nemožno ju zľahčovať. Pútavo a duchaplne autor  načrtáva rôzne scenáre našej budúcnosti. Zároveň ponúka vizionársky pohľad na riešenia, ktoré sa zatiaľ zdajú vzdialené, no nie sú nerealistické.